ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu jest dziennym ośrodkiem wsparcia typu A,B,C . Uczestnikiem może zostać osoba niepełnosprawna, powyżej 18 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną, chorobą psychiczną bądź wykazującą przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. To miejsce dla osób doświadczających trudności w życiu codziennym, w kształtowaniu swoich stosunków społecznych, czy zawodowych, które nie wymagają leczenia szpitalnego.

Misją ośrodka jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz po kryzysie psychicznym miejsca, które da im poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia, akceptacji, jak również braku izolacji w środowisku domowym oraz społecznym.

Terapia prowadzona jest w ramach pracowni:
– ceramicznej,
– stolarskiej,
– kulinarnej,
– gospodarstwa domowego,
– komputerowej,
– edukacyjnej,
– arteterapii
choreoterapii
muzykoterapii

W placówce realizowane są zajęcia mające na celu; utrzymanie dobrej formy psychicznej i intelektualnej oraz sprawności funkcjonalnej uczestników; wspieranie poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa; rozwój i utrzymanie dobrej sprawności motorycznej, rozwój umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów, porozumiewania się, oraz samodzielności w myśleniu, działaniu i wypowiadaniu się; poprawę sprawności funkcjonowania w miejscu zamieszkania; wspieranie w różnych sytuacjach życiowych.

Ośrodek jest czynny 
od  poniedziałku do piątku w godzinach

7.30 – 15.30
Dane kontaktowe:
32-014 Brzezie 338
tel. 12 284 11 98
kom. 668 902 035
e-mail: sds_klaj@op.pl