JAK POMÓC…???

Podaruj 1%

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” 
32-014 Brzezie 338
BS Wieliczka/O Kłaj
15 86190006 0050 0500 0866 0001
nr KRS:0000057765

Przekazując nam 1% podatku, dajesz szansę na rozwój naszego Stowarzyszenia! Pozyskane środki przeznaczamy na wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Choć 1% to tak niewiele…, dla naszych podopiecznych ma on ogromne znaczenie. Dzięki Tobie budowany jest szeroki system wsparcia i pomocy dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu i ich rodzin. Środki z 1% współfinansują projekty, leczenie, rehabilitację oraz warsztaty integracyjne ze społecznością lokalną.