Historia

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych  „Dobro Dziecka” jest organizacją pożytku publicznego z terenu powiatu wielickiego(woj. małopolskie).  Istniejemy  od października 2001 roku. Powstaliśmy na bazie ruchu wspólnotowego „Wiara i Światło” w ramach którego działalność rozpoczęto we wrześniu 1991 roku. Główną misją jest pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz chorym i zaburzonym psychicznie. Prowadzimy jako zadanie zlecone przez powiat wielicki od 2002r. Dzienny Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu. Budynek w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy a zarazem siedziba Stowarzyszenia, na przestrzeni lat przeszedł wielką metamorfozę. Dzięki staraniom i determinacji członków Stowarzyszenia placówka została całkowicie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poniżej zdjęcia metamorfozy……..
Obejmujemy pomocą 42 osoby niepełnosprawne, które na co dzień uczestniczą w zajęciach usamodzielniających, podtrzymujących umiejętności życia codziennego. Wspieramy je, motywujemy do działania, pomagamy i uczymy. Każda osoba może się odnaleźć w zróżnicowanych zajęciach, proponowanych przez placówkę. Prowadzimy między innymi treningi: umiejętności praktycznych, porządkowe, edukacyjne i umiejętności komunikacyjnych, spędzania czasu wolnego, umiejętności interpersonalnych, kulinarne, budżetowe, ruchowe, higieniczne oraz umiejetności zawodowych. Ponadto nasz statut organizacyjny zakłada wiele innych zadań, które możemy wdrażać i które realizujemy przy okazji różnych projektów. Często są to wyjazdy kulturalne, wycieczki usamodzielniające, warsztaty integrujące.

Cyklicznie organizowane projekty

Duże projekty:

  1. Stawiam na Siebie” – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych (2010-2013r) – udział wzięło 120 os. niepełnosprawnych

  2. Integracja przez sztukę- plenery artystyczne dla niepłnosprawnych kobiet i mężczyzn z powiatu wielickiego (2010r.)- udział wzięło 50 os. niepełnosprawnych

  3. Warszawa -poznaj ją sam”. Cykl imprez turystyczno-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wielickiego, tarnowskiego oraz bocheńskiego (2010r.)- udział wzięło 36 os. niepełnosprawnych

  4. Aktywni tak samo” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce -aktywizacja zawodowa osób niepłnosprawnych (2017-2018r.)- udział wzięło 30 osób , 3 osoby podjęły zatrudnienie

  5. Mam tę moc 60+”we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłaju- aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w warsztatach: trening pamięci, relaksacja, stylizacja i kosmetyka,wieczory integracyjne. Projekt zakończyły wystawy fotografii przedstawiające metamorfozy seniorów (2016r )- udział wzięło 30 osób w wieku 60+

  6. Start do kariery” – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych (2017r.)- udział wzięło 14 os. niepełnosprawnych.

  7. Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kłaj w ramach program PEAD realizowanych przez Banki Żywności (2005-2016r.)- pomoc otrzymywało rocznie ok. 100 rodzin, rozdystrybuowano łącznie ok. 260 ton produktów żywnościowych.

Inne projekty:

  1. Wychodzę na przeciw -piknik kulturalny ukazujący działalność organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wielickiego. (2010r.) udział wzięło 21 organizacji

  2. W nas drzemie siła -tygodniowe integracyjne warsztaty kreatywności dla dzieci , młodzieży I osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kłaj”.(2015r.) –udział wzięło 50 osób

  3. Kultura w czasach izolacji- żywe obrazy”.(2021r.)- konkurs fotograficzny dla osób niepełnosprawnych z terenu trzech powiatów:wielickiego, bocheńskiego i m.Kraków.

Ponadto Stowarzyszenie wspiera osoby niepełnosprawne w leczeniu, zakupie sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków ortopedycznych – pomoc otrzymało 20 osób niepełnosprawnych.

Tworzymy aktywność z Powiatem Wielickim:

gazeta „Panorama Wielicka”

Gminą Kłaj gazeta gminna „Samodzielność”

Gminą Niepołomice

Gazeta „Dziennik Polski”